Årsmötet beslöt att lägga ner VOFiber

Så är föreningen nedlagd. Årsmötet var enhälligt.
Hemmsidan kommer att finnas kvar detta året, FB-gruppen ett tag till.
Styrelsens förslag om fördelning av resterande pengar gick igenom, endast en person
var emot och reserverade sig mot beslutet.
Så fördelningen blir: lika mellan Visseltofta Hembygdsgård, Nybygdens skola och Ekeröds skola,
som ställt upp med lokaler till våra olika möten.

Dagordning årsmöte 2022-04-25

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
 3. Val a två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Föredragande av resultat och balansräkning
 8. Föredragande av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fråga om nedläggelse av VO-fiber
 11. Fördelning av överblivna medel
 12. Årsmötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2022

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte:

Måndag 25 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet om nedläggning av föreningen då uppdraget nu är slutfört. Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast måndag 18 april. Vi kommer att bjuda på den klassiska Visseltoftatårtan och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast måndag 18 april.


(Bild lånad från visseltoftabygden.se)

Föravisering om föreningens upplösning

Föreningen Visseltofta Osby Fiberförening bildades på årsmötet 2013-06-03 och vårt ändamål var att driva arbetet med fiberutbyggnad för fastigheter på landsbygden i Osby-Visseltofta församling. Då utbyggnaden av fibernätet i vårt område nu är genomfört ämnar vi vid nästkommande årsmöte att upplösa föreningen, vilket vi meddelade på informationsmötet 2021-11-22.

I våra stadgar som antogs på första årsmötet står det:
§9. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning eller omvandling till ekonomisk förening är giltigt endast om det fattas med 2/3 dels majoritet vid årsmötet.
Beslutas det om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

Om någon har några invändningar på nedläggande av föreningen eller har några frågor går det bra att kontakta ordförande Mats Larsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2022-03-31.

VO-Fibers möte måndag 22 november

Påminner om mötet i Visseltofta kl 19.
Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. snarast.

Informationsmöte 22 november

Hej alla
Då vi inte kunnat hålla några möten under 2019-2020 pga, Corona vill vi nu, när
restriktionerna lyfts, kalla till ett möte den 22 november kl 19.00 i hembygdsgården Visseltofta.
Vi kommer att presentera  verksamhet- ekonomiska- och revisorernas berättelser.

IP-Onlys byggledare kommer att berätta om projektet, som nu är nära avslutning.

Vi kommer att bjuda på fika, så vi vill ha er anmälan senast 17 november, till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
så vi kan beräkna hur många Wisseltofta tårtor som Mickael behöver baka.

Mats

Årsmöteshandlingar 2020

Då vi inte kunnat genomföra årsmöte finns här verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisorernas berättelse för nedladdning. 

Kommentarer kan mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., då når ni alla i styrelsen.

Snart är vårt arbete avslutat

Hej alla.

Jag pratade med Fredrik Odqvist på Optotech. I stort sett hela vårt område är färdig grävt, saknas bara några få ställen. Samtidigt har man blåst och installerat fiber.
IP-Only håller nu på att kolla att alla markavtal finns och har börjat mäta in fibern, så alla markägare kan få en karta över sitt område. När det är klart kommer IP-Only att skicka ut kartan tillsammans med en nöjdhetsförklaring, som markägaren ska retunera till IP-Only. Sedan kommer intrångsersättning att betalas ut. Detta gäller bara de som skrivet markavtal, för att gräva på egen mark till huset behövs inget markavtal och där utgår ingen ersättning.
Det har tillkommit efterbeställningar, dessa kommer de att ta tag i till våren.
Håkan (IP-Only) och jag har pratat om att hålla ett avstämningsmöte i början av 2021.

Jag kan bara beklaga att vi inte kunnat hålla årsmöte under 2020, hoppas verkligen att vi kan göra det till våren så vi kan avsluta både 2019 och 2020, samt välja en styrelse för 2021.

Nu önskar jag er alla en trevlig helg och God Jul.

Lägesrapport från Håkan IP-Only

Vi har till dagens datum grävt ca 240 000m av de 245 000m som ska grävas.
Vi har innan juni är slut installerat 540st av de 720st anslutningarna som ska göras.
Noden i Boalt blev driftsatt nu i dagarna så nu är alla stationerna i drift.

Vi kommer under V29-31 inte ha några maskiner i drift utan det blir lite semester för de flesta, någon kommer
möjligtvis arbeta,  men det blir inget märkbart.

Jag har en hel del Vägföreningar som ska avhandlas efter Optotech är färdiga.
Vissa är godkända av VF och vissa kvarstår det arbete.

Vi har som ni vet några områden som inte har fått grävt av olika anledningar.
De flesta av dem kommer inte att påbörjas innan V32
Östra Genastorp: Här samförlägger vi med Brittedal
Gamla Marlundavägen: Här behöver vi en diskussion med kommunen.
Östra Svenstorp:  Ev ny TRV ansökan
Kylen: Här ska vi vara i mål med TRV så vi kan gräva efter sem.
Visseltofta: Norr om V15. Här kommer det sys ihop efter semestern.
Där är även några små sträckor till som saknas men ej är glömda.

Vi har fortfarande ett 50 tal kunder som ej grävt sina tomter.
Vi har försökt genom utskick få dem att gräva så vi kan göra klart men det är lite trögt.
Vissa vi har skickat till har blivit stötta då de visst har grävt, Ja vi kan ju inte hålla koll på alla då de inte själva meddelar att de har grävt utan  vi går på den sista Inventeringen som utfördes några veckor tidigare.

Vi kommer till semestern skicka ut ett nytt brev efter den inventering som görs nu och meddela att vi kommer att behöva annullera kunderna som inte grävt sina tomter under semestern.
Det gäller så klart med lite undantag i de områdena vi ej grävt.
Sedan har vi enstaka kunder som är efterbeställningar som ska fixas till sist.


MVH  Håkan Byggledare IP-Only

Erbjudande om reducerat pris

Det har kommit till min kännedom att någon från IP-Only ringer runt till de som beställt fiber, men inte fått det inkopplat ännu med erbjudande om rabatt om man väljer Ownit eller Telia. Erbjudandet är deras, de sägs ersätter IP-Only med mellanskillnaden.
Detta är inget som vi i VOfiber har något med att göra och kan inte påverka.

Det ska vara från IP-Only’s kundtjänst, men troligen har de anlitat något bolag att ringa.  Jag har fått flera samtal om detta, men vill varken rekommendera eller avråda, utan var och en får själva ta ställning till erbjudandet.

Idag har jag sett ett dokument där man även reducerar priset med ROT resp. RUT avdrag. Detta har jag ifrågasatt, då det tidigare är sagt från IP-Only att det inte finns med i våra avtal. Ändå har man från den som ringde sagt att det avgår ROT och RUT, vilket troligen är fel.
Något som irriterar oss är att man nu går ut med ett erbjudande bara till de som inte har fått fibern inkopplad, då 2/3 redan är klara. Detta borde dessutom kommit till vår kännedom från IP-Only och inte från några medlemmar.

Mats

Uppskjutet årsmöte

Hej
Vi i styrelsen har diskuterat hur vi ska göra med vårt planerade årsmöte den 20 April.
Eftersom det gäller restriktioner för samling av personer just nu till max 50st  har vi beslutat skjuta upp årsmötet till
måndagen den 15:e JUNI kl 19.00. Det som gällde till det tidigare årsmötet gäller även nu, så sista dagen att anmäla motioner till årsmötet är den 8:e Juni.
För att få vetskap om hur många som kommer ber vi er anmäla er senast den 8:e, till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  vi har för avsikt att bjuda på fika .

Vi får hoppas att Corona epidemin har gått ner då och att restriktioner och karantän för de som är 70 och äldre har slopats, om inte får vi ta ny diskussion i styrelsen hur vi ska förfara.

Uppdatering Januari 2020

 Måndagen den 27 januari hade vi styrelsemöte. Speciellt inbjudna var Håkan Wintliden, IP-Only´s byggledare och Jörgen Kjäll platsansvarig från Optotech.

Jörgen redogjorde för bygget av vårt fibernätverk. Det går som tänkt, troligen färdiggrävt i mars-april.
De har anslutet ca 300 fastigheter ytterligare 20-30 st. är grävda och klara att ansluta, men de har inte fått tag på ägaren. Förhoppningen är att alla ca700 ska vara klara under sommaren.
Det saknas fortfarande några sträckor att gräva i Visseltoftadelen, de väntar på besked från Trafikverket, klart är med en bro bortåt Verum, där de äntligen fått ok att hänga en luftledning över bron, då man inte fick sätta någon balk under bron. Positivt är att men fått en personlig kontaktman på TRV, dock bestämmer han inte. Det finns ytterligare några sträckor där TRV ska lämna besked.
Det finns en del klagomål på grävningen, Optotech har skickat hem några entreprenörer, det finns ställen där dessa grävt som ska rättas till och det är deras sak, nu ligger bollen hos dem. Om inget händer får Optotech göra jobbet. Även någon arbetsledare har slutat på Optotech.
Jörgen har kontakt med personer som har klagat på återställandet, han och Hampus verkar ha kontroll över arbetet i sin helhet
Jörgen är bekymrad för vädret, ca 600mm regn ger dem problem att gräva, det är mest sten och lera. Helst skulle Jörgen velat stoppa grävningen dec-mars, men det tillät inte tidsplanen. 
De har kört fast vid något tillfälle, sedan är det svårt att få bra resultat i leran. De har vid något tillfälle lagt på 0-90 material.

Håkan håller på med genomgång av vägsamfälligheter på de sträckor som är helt klara. Någon från vägsamfälligheten deltar.
Några justeringar ska göras, fibern ska flyttas på något ställe och ett skåp ska flyttas, då det kommit för nära en timmerväg. Detta innebär att fibern kommer att släckas ner en kortare tid i vissa områden, kan inte säga riktigt vilka som berörs.

IP-Only kommer att göra en ny försäljnings kampanj under våren riktad till de som inte beställt fiber, Håkan vet inte priset, men det lär bli dyrare än vad vi betalar.
På en fråga om Rot avdrag var beskedet att det inte görs.

För övrigt bestämde vi att hålla årsmöte måndagen den 20 april kl. 19 i Visseltofta, utlyses i sedvanlig ordning.

Uppdatering December 2019

Pratade med Byggledaren nu är ca 80 % av schaktsträckan grävd, 20 mil klart. Det har gått ganska bra att gräva, trots mycket sten. Optotech ligger före tidsplanen, nu räknar de med att ha grävt klart framåt april.

Det är fortfarande bekymmer med att gräva till Sibbarp nedanför ån. Trots en hel del ansträngningar har man inte hittat en rimlig väg. Planen är att koppla området via Ebbarp - Genastorp. En överenskommelse är gjord med Brittedals El som har en del luftledningar vid V Genastorp. Brittedal kommer att gräva ner sin kabel och samtidigt samförlägga fibern, en lösning som bägge parter verkar nöjda med. Jag vet inte i skrivand stund när de kommer igång, men det ska ske i närtid. Resten av sträckan runt sjön är det tänkt att Optotech ska gräva vad jag vet.

Det har varit en del klagomål på återställandet av vägar på några håll, alla mejl jag har fått har jag skickat vidare till IP-Only´s byggledare, vad jag hört har de jobbat med att fixa till vägarna. Optotech har helhets ansvar enligt upphandlingen, men IP-Only har börjat besiktiga de vägar som är färdiggrävda.

Optotech håller på att blåsa och koppla in fibern där det är helt klart på sträckan. ca 280 fastighetet är inkopplade. Främst västra delen och mot Holma. Det är nära 700 totalt, så de kommer att hålla på framåt sommar/höst innan alla är med.

Till sist vill jag önska er alla   God Jul 

Mats

Uppdatering 2019-08-27

Hej

Det har gått en tid sedan jag skrev sist, men det har  inte hänt mycket som berör oss.

Optotech gräver för fullt, senaste rapporten säger att område 1 och 2 är i stort sett klara, det är några få sträckor Trafikverkets vägar där de fått vänta på tillstånd. De har börjat gräva i Sibbarp och Holma och kommer snart igång i Bökeberga och Segutslycke.

De har börjat blåsa fiber mellan sina skåp och ska snart börja installera fiber i husen.

Våra områdesansvariga har gjort ett jättejobb med att ordna markavtal, från början var det ca 600st, nu är det knappt 35 kvar. 4 av dessa är våra, resten blir IP-Onlys sak. Det finns tyvärr några som inte vill skriva på tänkt dragning, men de flesta problemen har lösts. Ofta har det räckt med att någon åkt ut och visat hur man tänkt och diskuterat med markägaren. I något fall har man tvingats ändra sträckningen och då sökt nya avtal med Trafikverket, vilket har gett några månaders försening.

Den 15/9 kommer Optotech att flytta sin camp från USA-bilar till Osby billack. Ni som ska hämta material till egen grävning gör det senast 12/9, sedan får ni hämta på den nya platsen.

Mats

Fibergrävning uppdatering v18

Nu är Optotech igång igen och gräver. Pratade nyss med Jörgen, Nästa vecka är planerna att börja gå norr om väg 15, Bejstorp- Kylen.
Samtidigt kommer några lag gå mot Hasslaröd-Malshult-Sibbarp och runt sjön mot Genastorp.
De är nästa uppe i en mil i veckan just nu. Så ni som ska skriva markavtal vänligen skynda lite.

Årsmötet var välbesökt

Drygt 90 personer kom till årsmötet på tisdagskvällen.

Årsmötesförhandlingarna tog en kvart, hela styrelsen omvaldes för ett år till. 
I förvaltningsberättelsen kunde man läsa att det inte hänt något förrän senhösten då upphandlingen äntligen gjordes.
Balansräkningen visade på 53450 kr i kassan.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och Wisseltoftatårta.

Sedan blev det en frågestund med Håkan från IP-Only och Jörgen från Optotech.  Jörgen förklarade att de inte kunnat återställa alla vägar de grävt upp, då Cliffton inte kunnat ta emot all sten som sagts, de skulle även hålla med fyllnadsmateria. Jörgen jobbar på att lösa problemet.
Han berättade att de håller takten på grävningen och är snart färdiga att börja blåsa fiber i område 1. Det frågades om tidsplan men den vill han inte redovisa, bara en turordning mellan de olika områdena.

Håkan berättade att Fredrik Odqvist ska jobba med andra projekt, som ersättare kommer Leif Gustavsson från ByNet/IP-Only som hjälpa till med kartor. Frågor om sträckning tas fortfarande av Jörgen.
Det har skickats ut ett mejl med erbjudande om tomtgrävning till de där detta inte ingår, kostnaden blir 165 kr/m det står även hur ni kan beställa. Mejlet finns publicerat här på vår hemsida.

Då det snart blir ljus i fibern på etapp 1 har Optotech börjat ringa runt för att bestämma tid för ett möte med husägaren där de går igenom inkopplingen. Viktigast är att det finns el i närheten där fiberboxen sätts. Sedan kan ni dra kabel från boxen till er router. I dag är det vanligt att routern även har wifi tänk mest på var routern ska placeras för att få trådlöst i hela huset.
Jörgen betonade att alla som kommer eller jobbar med projektet ska bära idkort.

Nu är vi på gång!

Idag 18/3 2019 har Optotech påbörjat att gräva fiber till oss.

Första etappen går från Osby till Visseltofta, söder om väg 15, samtidigt runt Vesljunga och till Visseltofta. Andra etappen är tänkt att gå norr om väg 15, Gräsljunga, Bejstorp, runt Kylen mot Holmö. Det finns en turordning för vidare grävning men ingen tidsplan. Det är tänkt att de ska ha grävt färdigt till sommaren 2020.

Sommaren 2019 ska de börja blåsa fiber, samtidigt göra klart installation, så att ni kommer igång efter hand. Hösten 2020 är det meningen att allt ska vara klart.

Retur av påskrivet marupplåtelseavtal samt ersättning

När vi startade sa vi att det inte skulle utgå några ersättningar, men det finns regler som IP-Only har att rätta sig efter.
Det utgår markintrångsavgift där de grävt över någons mark för att komma vidare, dock inte om de bara grävt på er egen mark för att kunna koppla in fibern hos er.
Dessutom ska en karta med inmätt läge samt markupplåtelse skickas till berörda markägare.

IP-Only har nu skickat ut kartunderlag och avtal till samtliga markägare som de har adresser till.
Vänligen kolla och saknar ni dokumenten så mejla snarast direkt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Känner ni någon granne som inte är medlem men där IP-Only grävt så fråga denne.

Dagordning informationsmöte 22/11 2021

1   Mötets öppnande Fastställande av dagordning
2   Föredeagande av styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning för 2019
3   Föredragande av revisorernas berättelse för 2019
4   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
5   Föredeagande av styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning för 2020
6   Föredragande av revisorernas berättelse för 2020
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
8   Information om vad som hänt under 2020-2021
9   Förslag att lägga ner föreningen vid nästa årsmöte
10 Övriga frågor
11 Mötets avslutande

augusti 21

Hej alla
Jag har inte skrivet något här på ett tag, då det inte funnits något att skriva om.
Pratade med Håkan, IP-Only idag, han sa att 99% är klart hos oss, det finns något skåp som ska flyttas, någon väg att justera, sedan är det efteranmälningar som ska kopplas in.
Sedan Optotech kursade finns ett par grävlag som jobbar åt IP-Only just nu, så det sista blir snart klart.

Det finns en tanke om att kalla er alla till ett informationsmöte under hösten, ska diskutera det med vår styrelse vid ett möte i september, så jag återkommer ifrågan, sedan hoppas jag kunna kalla till årsmöte till våren.
Mats.
 

Lägesrapport 2021 03 25

Det har dröjt sedan senaste uppdateringen, det beror på att det knappast hänt något att skriva om. Optotech har grävt och kopplat in, det har kommit en del klagomål på igenfyllningen efter grävningen, alla har inte kommit till min kännedom, men de jag fått har jag skickat till IP-Onlys byggledare, Håkan, han har tagit tag i dem och vad jag vet är alla tillrättade.
Det har löpande skett besiktning av grävningen, i några fall har inte markägaren varit nöjd, det har då upprättats protokoll som sedan har följts upp.
Det har även varit lite problem med lång handläggningstid hos trafikverket, normalt tar det 4 månader. Deras godkännande krävs för grävning på deras vägar, samt tryckning av rör under väg.

Det är nu färdiggrävt i vårt projekt, totalt blev det 26,4 mil, IP-Only vill inte säga vad det kostade per meter, men håller med om 250-300 kr/m dvs. över 70 miljoner kr.
Totalt är det 715 beställningar, av dessa är 705 klara, resten ansluts framåt sommaren.
Det har behövts 583 markavtal 99% av dessa är klara. Närmast kommer påskrivna markavtal att skickas ut, tillsammans med en nöjdhetsförklaring, som ska returneras till IP-Only, även avtalen med vägföreningar är i det närmaste klara. Slutbesiktning har gjorts av tredje part, den 3/3 blev den godkänd. I slutet av mars kommer IP-Only att redovisa till Länsstyrelsen. Vi kan konstatera att ca 80% av alla fastboende inom den polygon som ritats för projektet, nu har anslutits med fiber.

Styrelsen för VOFiber har beslutat att pga. Covid19 restriktionerna inte hålla något årsmöte för 2020. Vi kommer liksom i fjol att sammanställa och lägga ut sedvanliga rapporter på vår hemsida under april, där de kan laddas ner.
Vi hoppas kunna hålla ett möte till hösten och ordinarie årsmöte i april 2022.
Mats Larsson

Årsmötet framflyttat på obestämd tid

Vi skulle hållit vårt årsmöte 20 april 2020, men Covid-19 ställde till det så vi beslutade skjuta fram mötet. De regler som gäller nu ger oss inte heller någon möjlighet att genomföra ett möte under hösten.

Då inga val kunnat genomföras sitter styrelsen kvar som interimsstyrelse tills läget förbättras så restriktionerna ändras och vi kan hålla årsmöte. Vi siktar på våren 2021, men inte ens det är säkert för tillfället.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisorernas berättelse kan laddas ner här

Kommentarer kan mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., då når ni alla i styrelsen.

mats larsson sign

Inget årsmöte 15 juni

Corona 19 ställer åter till problem för oss att genomföra ett årsmöte den 15 juni.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte samlas mer än 50 personer och helst utomhus.  70+ bör hålla sig hemma.

Styrelsen har haft möte via mejl och kommit fram till att skjuta upp årsmötet igen, denna gång sätter vi inte ett datum, men hoppas kunna genomföra mötet till hösten.
Mats

Vad händer?

Pratade med IP-Onlys byggledare i veckan. De har ca 2 mil kvar innan det är färdig grävt, det mesta är kortare sträckor för att binda ihop redan färdiga områden, t.ex i Genastorp där Brittedal sammtidigt har grävt för sin el-ledning, eller i Kylen där man fortfarande saknar något tillstånd från vägverket.

Sista veckorna har Optotech främst jobbat med att justera vägar där det förekommit klagomål, det mesta är nu klart. Optotech har dragit ner en del på grävning främst beroende på Corona, någon som grävt har blivit sjuk, Någon på kontoret har med insjuknat.
Klart de inte ska besöka folk i hemmen för att koppla in så länge det finns risk för att smitta. Ändå hoppas IP-Only på att alla i vårt område ska vara inkopplade till sommaren.

Vi har som jag hoppas alla sett skjutet upp vårt årsmöte till 15 juni, detta är tyvärr ett preliminärt datum, jag hoppas vi kan genomföra det då, men förbudet att samla mer än 50 personer måste då vara upphävt. Ha koll på vår hemsida och vår Facebook grupp.

Inställt årsmöte pga Covid-19

Pga rådande läge väljer vi att ställa in årsmötet. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

Så slutar 2019

Då är vi redo att gå in i 2020.
Träffat flera personer som tackat för att de nu är uppkopplade via fiber och är nöjda.
Även många vägar ser bra ut, även om detta väder med regn och plusgrader ger hålor på flera ställen, fast det gäller även vägar där inte Optotech har grävt.

Det känns bra att höra så många nöjda medlemmar, men jag vill sända en tanke till alla våra områdesansvariga, de har gjort ett fantastiskt jobb, det är de som ska ha stort tack. De har besökt Optotech med förslag på bättre dragning och sett till att nästan alla markavtal blev skrivna, i slutändan lämnade vi bara över några få till IP-Only. Så många hundra har blivet skrivna via Er områdesansvariga.

Optotech kommer att jobba med att färdigställa fibern under 2020. Planen är att det ska vara färdiggrävt på de flesta ställen under första kvatalet, sedan ska det blåsas fiber och kopplas in. Under hösten ska allt mätas upp och dokumenteras.

Vi har för avsikt att behålla föreningen under hela 2020 och hålla normalt årsmöte även i vår. Visserligen har vi inte så mycket att göra, antalat styrelsemöten har minskat, men vi träffar IP-Onlys byggledare och hålla oss uppdaterade.
Även ni medlemmar ska veta att ni har några att vända er till om det skulle uppstå frågor.

Till slut vill jag och styrelsen önska er alla  ett GOTT NYTT ÅR

Mats

Uppdatering september 2019

I tisdags kväll hade styrelsen möte med  IP-Only’s byggledare, samt chefen för byggen i Skåne, Blekinge, Halland och Gottland.
Anledningen var att vi saknar information om projektet och har ingen riktig tidsplan. Vi vet att man delat upp i tio områden, men inte mer än den ordning mellan dem som gällde i feb/mars.
Byggledaren Håkan höll med om att de borde lämnat mer information och ska ta fram en tidsplan.
De ligger före sin plan som det ser ut nu är det färdig grävt till våren. De kommer att gräva under vintern.

Håkan berättade att västra sidan i stort sett är färdiggrävd, det finns några TRV sträckor kvar att gräva, tillstånden är klara. Optotech har börjat blåsa fiber mellan skåpen och har även börjat blåsa till några hus som anslutets. Förhoppningen är att husen på denna del ska vara inkopplade januari 20. De problem som finns kvar är egen tomtgrävning för de som ska göra det själva. (Ni som har pris 19900 och högre berörs inte, där ingår tomtgrävningen). Det betonades att den bör vara klar senast två veckor efter de grävt vägen. Dessutom vänta inte så att tomtgrävningen påverkas av vintern. Hur det ska grävas framgår av det mejl IP-Only skickat ut i början av september.
Inkopplingen mot stadsnätet vid Såg och motor är kvar för att få ljus i fibern, där väntar de på en speciell fiber att blåsa.

En fråga som diskuterades var vägarna, det har förekommit en hel del frågor kring grävningen, flera har berömt att det ser bra ut, medan andra inte är nöjda, det finns stenar kvar som inte hämtats, mm.  Vi påpekade att det är olika kvalité mellan grävlagen. Det är de medvetna om, det är ca trettio grävlag som jobbar.
Håkan svarade att besiktning av vägar görs först när det är klart med fiberblåsning, men han kommer att åka runt och titta där det är grävt på västra sidan under de närmaste veckorna. Kommer att rapportera på nästa möte som blir i oktober.

Uppdatering 2019-06-19

Det ser ut att gå bra att gräva i vårt område trots att Optotech har kört bort nära 4000 ton sten. Arbetet ligger  4-5 veckor före tidsplanen. Det mesta i första etappen från Osby till Visseltofta söder om väg 15 och från Vesljunga mot Visseltofta är färdiggrävt, utom några få ställen där IP-Only fick söka tillstånd från Trafikverket för att gräva, det tar tyvärr några månader att få det klart.

Optotech har sedan gått vidare norr om väg 15, Gräsljunga norr ut är ganska klart, nu är de vid Kylen och kommer att fortsätta mot Holmö-Holma. Samtidigt grävs det vid Brunkestorp och mot Hasslaröd.Tanken är att fortsätta mot Sibbarp, Malshult och runt sjön mot Genastorp. Det ser ut att bli lite förseningar dels då det inte är klart vilken bro de ska gå över ån, vägverket måste ge tillstånd för att dra rör under nya bron. Sedan fattas det några markavtal, men de är på gång.

Totalt saknas drygt 100 markavtal idag, några större områden som Slähult, Sjöaskog , sedan är det en hel del ströområden med fritidsboende, Vi har i första hand satsat på områden väster om järnvägen där bara ett fåtal kvar. Stora områden som Karlhult, Olastorp, Svenstorp är klara. Våra duktiga områdesansvariga har gjort ett fantastiskt jobb. Det är bara några få ställen där Optotech / IP-Only fått förhandla.

På de ställen där de grävt klart sammanhängande sträckor har Optotech börjat blåsa fiber mellan skåpen, planen är att börja blåsa fram till fastigheter och installera till hösten.

Nu vill jag och styrelsen önska er en trevlig sommar. Mats

Tillfälligt avbrott på fibergrävningen

Efter ett möte med inblandade och brandkåren har Optotech beslutat avbryta grävningen under resten av veckan. Det är väldigt torrt i markerna och de har redan fått flytta maskiner pga. branden norr om Hästveda.

Jörgen har erbjudit brandkåren att stå till förfogande om det skulle behövas grävmaskiner.
På måndag tas nytt beslut, Optotech vill inte riskera att starta någon brand. Vi får hoppas på regn så brandrisken avtar.

Information från IP-Only ang. grävning

IP-Only har skickat mejl till de som beställt fiber med erbjudande om tomtgrävning. Då det kan finnas någon som inte fått mejlet, publicerar vi det här.
Även lokala grävare har frågat efter möjlighet att erbjuda tomtgrävning, men det finns inget konkret för närvarande.

IP-Only:
Hej, nu har fiberutbyggnaden satt igång. Vi börjar med utbyggnaden av stamnätet med start i Osby mot Visseltofta, söder om väg 15. Det pågår samtidigt grävarbete runt Vesljunga där vi gräver mot Visseltofta. Andra etappen går norr om väg 15 och omfattar Gräsljunga, Bejstorp, Kylen med omnejd mot Holmö och Hästveda.

Den grova tidsplanen är att vi ska börja med kundinstallationerna i augusti  och dessa kommer pågå till sommaren 2020. Ambitionen är att hela projektet ska vara klart hösten av 2020. 

Vår entreprenör kommer i god tid kontakta dig inför planeringen av tomtschakt och installation av fibermottagare i din fastighet.

Köpte du en fiberanslutning till en kostnad mindre än 19 900 kr med valet att gräva själv? 
Om du inte vill gräva på tomten själv kan vi erbjuda er att köpa till tomtgrävning för 165 kr /meter inklusive moms. Vid beställning av tomtgrävning  kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00  eller skicka ettmejl till oss.

Vår gräventreprenör kommer då att kontakta dig för en kundprojektering samt fastställa kostnaden för arbetet.

Information om du ska gräva själv
Slangen som ska grävas ner är en markslang speciellt framtagen för det här ändamålet. Det är endast denna slang som får användas. Den går också att lägga i befintligt rör om sådant finns. 

Slangen kommer att avlämnas vid tomtgränsen tillsammans med ett sök och varningsband. I de flesta fallen kommer slangen redan vara kopplad i stråket men i vissa fall så kommer det att sitta en pinne dit vi önskar att ni avslutar. Vill ni gräva ner slangen innan vi kommit fram till er tomt är det okej att hämta slang och sökband på etableringen på Holmö 1030B. Se karta nedan.

Dokumentera för egen del var ni förlägger slangen då vi ej gör någon dokumentation över slangdragning på tomten. Vi dokumenterar övrig slangdragning i fiberutbyggnaden. 
Vi önskar att ni gräver ner slangen inom 30 dagar från det att vi lämnat av slangen vid tomtgränsen, detta för att vi ska kunna ansluta er så fort som möjligt. 

Tillvägagångssätt;

 • Gräv fram slangen och varningsbandet till stället på huset där ni på motsvarande sida vill få fibermottagaren monterad.
 • Det som ingår är slang till närmst mötande yttervägg.
 • Utrymmet på insidan får ej vara klassat som våtutrymme.
 • Och ska även ha tillgång till ström inom 0,5m.
 • Slangen måste förläggas i sin helhet, inga skarvar.
 • Böj inte slangen för hårt, maximalt godkänd böjradie är 50 cm.
 • Minsta djup 30 cm.
 • Slangen ska alltid tätas i öppna ändar så att smuts inte kommer in i slangen, vik den 15 cm och tejpa.
 • Vid fastighet, lämna ca 2 m slang och 0,5 m söktråd ovan mark.
 • I de fall då slangen inte är kopplad i stråket så lämna även här ett överskott på  2m slang och söktråd vid pinnen alternativt vid tomtgränsen mot gatan om vi inte hunnit sätta någon.
Om du har frågor gällande informationen om att gräva själv är du välkommen att Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Har du frågor eller funderingar? 
Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 08:00-17:30) eller skicka ettmejl till oss.

Besök gärna vår byggblogg!

Med vänlig hälsning
IP-Only

Vad händer? februari 2019

 Jo igår skickade jag ut instruktioner till områdesansvariga för område1, att kolla kartprogrammet, kolla med markägarna att våra markavtal stämmer, de har fått karta som de ska visa. Om det inte finns markavtal måste de skriva. Allt behöver vara klart inom 2 veckor. Optoech måste vara helt klara över att allt är grönt innan de börja gräva.

Vad är då område1? Från S Portgatan mot Visseltofta via Nybygden, Gräsljunga söder om väg 15, samt från områden vid Boalt, Vesljunga och Grantorpet mot Visseltofta, Här kommer grävskoporna att starta i mitten av mars.

Sedan område 2 från Visseltofta och tillbaka, men norr om väg 15. Där har vi 4-6veckor att kolla upp att allt är klart.
NU KÖR VI !