Lägesuppdatering 2015-08-27

Hoppas ni alla haft en bra sommar. När det gäller vårt arbete har det mest varit ledigt. Vi hade ett möte med IP-Only, där vi gick igenom de olika avtalen. Markavtalet är klart och godkänt. Samarbetsavtalet är med godkänt, men där saknar vi bilagor. Vi har fått datum att alla, utom den tänkta schaktvägen, ska vara klara den 1/9. När det gäller schaktvägen kommer vi att stänga för anmälningar nu den 30/8, sedan ska ByNet justera. Därefter kommer vi och våra områdesansvariga att se över och föreslå ev. ändringar. Anslutningsavalet mellan er och IP-Only har vi läst igenom och har inga synpunker på.

Vi kommer att möta våra områdesansvariga i september för att tillsammans med IP-Only och ByNet gå igenom markavtalet och kartor. Sedan kommer våra områdesansvariga besöka berörda för att få markavtalen påskrivna. Dessa avtal är mellan markägaren och IP-Only, men vi har ansvaret att de blir klara. Vi kommer att behålla dem och lämnar över till IP-Only först när bidraget är klart.

Jordbruksverket håller på med skrivning av bidragsreglerna, klara i oktober, innan dess kan inte länsstyrelsen ta några beslut. Vi hoppas på besked i slutet av året. Innan dess ska vi ha så mycket som möjligt klart.

IP-Only kommer att skicka ut bindande anslutningsavtal efter 1/10. Jag hoppas att de flesta av er medlemmar kommer att skriva på. Inget ska betalas förrän fibern är installerad, men de behöver veta om någon faller bort.

En fråga vi också jobbar med är de gråzoner kommunen lyckats skapa när de avtalade med IP-Only om stadsnätet. Den frågan ligger för närvarande på kommunledningens bord.

Mats Larsson ordf. VO-Fiber