Lägesuppdatering 2015-10-04

"Nu är det inte långt kvar tills ni ska kunna börja beställa en fiberanslutning". Skrev Gustav på byNet.

I onsdags hade vi möte med de flesta områdesansvariga, övriga tänkt imorgon måndag, och presenterade markupplåtelseavtalet som vi måste skriva med de markägare där fibern ska fram. Projektledare är Anders Bengtsson, byNet, han håller på med en sammanställning vilka som behövs.

Vidare visades den tänkta schaktvägen, strax över 27 mil. I ett första skede ska våra områdesansvariga få en länk till fiberkartan där de kan titta på sin del och kommentera om det behöver ändras. De har ungefär två veckor på sig. Sedan har IP-Only/by Net två veckor att så att säga spika den tänkta vägen.

I början av november kommer länsstyrelsen att börja granska ansökningar, de har tagit fram ett system, beslutstillfällen, där de ställer ansökningarna mot varandra, högst poäng beviljas, man håller på så länge budgeten räcker.
Vi ser ut att få ihop ganska höga poäng, så jag är hoppfull. Efter ett positivt beslut kommer byNet att anställa en lokal koordinator, namn finns och påbörja upphandling.

För att man ska kunna starta att gräva måste alla markupplåtelseavtal för området vara klara, samt att anslutningsavtalen är påskrivna.

Vi har nu 684 intresseanmälningar, min förhoppning är att minst 620 av er kommer att underteckna det slutliga avtalet, några pengar ska ni inte betala förrän fibern är inkopplad och ljuset kommit. Sedan kör vi!

Det finns en grov tidsplan, inget om områden, eller om det kommer att kopplas på efterhand eller när allt är klart, troligen det första, IP-Only får inte in några pengar utan har bara kostnader, bidraget betalas ut i efterskott. Totalt är det beräknat att ta 18-24 månader.

Vi är inne i slutfasen av samarbetsavtalet, det fattas bara en bilaga, projektorganisation, men den ska snart vara klar sedan kan vi skriva under.

Mats Larsson
Ordf.