Lägesuppdatering 2015-10-11

Nu har de sista pusselbitarna fallit på plats, så vi kan gå ut med anslutningsavtalen.

Det vi har diskuterat sista tiden är slutgiltigt pris och hur inkoppling ska ske.

Som alla vet, har priset sen tidigare angetts till 18 100 kr (ink. moms), med egen grävning från trädgårdsgräns. Viss rabatt erbjöds dem som själva tar upp hål i huset. Man sätter då en box på utsidan av väggen dit fibern dras. Sedan kopplar man till en andra box på insidan, där ni sedan kopplar upp dator, mm.

Det har varit problem med detta förfaringssätt, så nu drar man fiber direkt till boxen på insidan. Så har man gjort på stadsnätet i Osby. Då tar de som gör inkopplingen upp hålet.

Vi vill också ha denna bättre uppkopling, så vi har begärt prisdiskussion med IP-Only.

I tisdags på vårt styrelsemöte beslutade vi att anta ett sista bud från IP-Only, vilket innebär att alla betalar 16 900 kr (inkl. moms), fortfarande med egen grävning från trädgårdsgräns. Detta är samma pris som de på stadsnätet fick betala, efter rotavdrag.

Mats Larsson
Ordf. VO-Fiber