Kort information

Vi har en Facebook sida där jag ibland skriver, vad jag förstår måste man logga in på Facebook för att kunna läsa, så i framtiden ska jag skriva korta kommentarer här.

Just nu väntar vi på instruktioner hur ni ska hantera anslutningsavtalet med IP-Only. Detta måste skrivas under för att vi ska kunna slutföra projekteringen. Inget ska betalas nu, först när det är inkopplat och ljus i fibern.
Mats Larsson