Vad händer närmast?

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att dela ut 40% av sin budget i mitten av december.
Man går igenom kompletta ansökningar inkomna senast 2015-10-21. De med högst poäng beviljas bidrag, så länge pengarna räcker.
Förutsättningen är att Jordbruksverket fastställer föreskrifterna senast i slutet av november.

Efter beslut av EU att godkänna det svenska regelverket, ska Jordbruksverket skriva föreskrifter, som efter remiss skulle beslutas den 8:e oktober. Tyvärr fanns det synpunkter, så man ska justera och skicka ut på ny remiss.

Om november håller och inte poängsättningen ändras (man poängsätter ansökningarna främst efter två kriterier, hur många möjliga permanentboende hushåll det finns inom definierat område, vilken anslutningsgrad av dessa hushåll man har), beräknar Länsstyrelsen fortfarande göra en första beslutsomgång i december, resten av budgeten kommer man att dela ut i april 2016.
Så för närvarande väntar vi.

Undertiden fortsätter vi och våra områdesansvariga att jobba med att få schaktvägar och markavtal klara.

Mats Larsson