IP-Only

Det har förekommit en disskusion i vår Facebook grupp om fiber och IP-Only. En fråga jag sett är "Vem är IP-Only" De äger redan ett större stamnät i Nordenoch flera stadsnät. Här kan ni som är intresserade läsa mer http://www.ip-only.se/var-infrastruktur/fibernat/

Mats