Områdesutökning av stadsnätet

När Osby kommun och IP-Only bestämde gränserna till stadsnätet tog man inte hänsyn till vad som betecknas som tätort enl. SCB.  Jordbruksverkets anvisningar är tydliga, tätort kan inte få bidrag för fiberutbyggnad och SCB:s kartor gäller. Detta uppmärksammade vi i VOFiber redan i februari.

I juli skickade vi en skrivelse till Osbys kommunledning där vi påtalade problemet.  De vi kallar gråzoner har inte fått erbjudande att delta i stadsnätet, men kommer inte att kunna få något bidrag till anläggning av fibernät.
Kommunledningen har tagit upp ärendet. De har nu bestämt att SCB:s kartor över tätort ska gälla.

I slutet av oktober lämnade IP-Only offert till kommunen på att utöka stadsnätet med berörda fastigheter.  Ärendet finns med på Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte den 9/11. Totalt gäller det ca 230 fastigheter i Osby, Killeberg och Lönsboda.
I Osby är det främst delar av Marklunda, Ebbarp, Sibbarp och Hasslaröd som berörs.
Om kommunstyrelsen antar IP-Onlys offert kommer berörda fastigheter att få ett erbjudande från IP-Only att tillhöra stadsnätet.
Mats Larsson