Gråzonerna borta

Kommunstyrelsens ledningsgruppsmöte i går 9/11 antog IP-Onlys offert.
Alla fastgheter inom områden i Osby, Killeberg och Lönsboda kommer att få erbjudande att gå med i stadsnätet, 30% antagande krävs för att man ska bygga.
Priset sätts till samma som stadsnätet 19900kr, sedan kunde man få rotavdrag och betalade då 16900kr.  Även nu kommer man att kunna utnyttja rot men då med max 30%.