Kaos när staten stöttar fiberutbyggnad

Några tidningar har uppmärksammat att fiberstödet har stött på problem. "Inte en krona av de 3,25 miljarder i stöd för 2014-20 har betalats ut", konsterterar NyTeknik.  Inte så konstigt, för att bevilja någon bidrag måste Länsstyrelsen ta beslut och för att göra det måste Jordbruksverket, som har regeringens uppdrag, skriva en förordning.

Man skulle haft regelverket färdigt januari 2014. September 2014 öppnade man för ansökningar, som man sa, för att inte tappa fart. I maj/juni 2015 presenterades förslaget för EU som godkände nästan omgående. Nu skulle förordningen skrivas och skickas ut på remiss, den 8:e oktober skulle Jordbruksverket ta beslut.  Men Konkurrensverket klagade.  Man har skjutet fram beslutsdatum några gånger, nu ska den omskrivna förordningen återigen på remiss , den 8 december flaggar man för beslut.

Fast då får ingen ha synpunkter, vilket är troligt. Man har också tagit fram ett dataprogram för ansökningar som inte verkar färdigt. Länsstyrelsen kan t.ex. inte se ändringar i ansökan förrän jan/feb 2016, rutiner för utbetalningar saknas.
Jag väntar bara att Länsstyrelsen ska flytta fram sitt första beslutsdatum 15 december, tvivlar på att de på bara en vecka, (om nu Jordbruksverket kommer till skott), kan börja hantera våra ansökningar.
Det enda vi kan göra är att vänta och få finprojektering, (byNet jobbar med den nu) och skriva markavtal för de marker vi behöver gräva på.

IP-Only jobbar med anslutningsavtalet och har för avsikt att mejla alla som har gjort intresseanmälan. Jag återkommer i den frågan.

Mats Larsson