Nu i slutet av oktober.

I måndags 22/10 var det sista dagen att lämna anbud på att bygga fiber till oss.

Upphandlingen gällde totalansvar, från projektering, grävning till dragning och inkoppling.

Det har varit ganska tuffa krav, vilket jag tycker är bra, då bara seriösa aktörer kan komma i fråga. Jag pratade med JC som är ansvarig bl.a. för vår region i går, han berättade att det kommit in några anbud. Ett ser mer intressant ut vid en första anblick.

Nu ska IP-Only gå igenom anbuden ordentligt, sedan kommer entreprenör att utses.

Vi hade ett möte med ledningen för IP-Only där sammarbetet diskuterades, ett nytt möte planeras. Jag får återkomma närmare om detta, samt om entreprenör.