Gränszoner

Vi har fått in anmälningar från några som bor strax intill kommungränsen, men ändå utanför kommunen. Enligt stadgarna ansvarar föreningen endast för de som bor i Osby-Visseltofta församling. Det enda vi kan göra är att vidarebefordra intresseanmälan till IP-Only och sen tar de ställning. Vi är överens med IP-Only om detta förfarande. För de som bor utanför länsgränsen är det omöjligt att göra något. Av administrativa skäl kan vi inte återbetala anmälan.