Fiberskyltar

Osby stadsnät

IP-Only/Osby stadsnät tog fram skyltar att "denna fastighet ska anslutas med fiber". Dock fick dessa tas bort då det krävs byggnadstillstånd i tätorten. På landsbygden sägs det inte vara lika noga så IP-Only har delat ut skyltarna till fiberföreningarna i Osby kommun. Tyvärr står det Osby stadsnät vilket inte stämmer då det gäller landsbygden men vi fick ändå möjlighet att få några skyltar och vi fick 200st. Dessa hade vi med på årsmötet den 21/4 och uppmanade medlemmar och områdesansvariga att ta. Alla gick åt.

Några har nu frågat efter fler skyltar, men för närvarande har vi inga. Vi kommer att ta upp frågan med IP-Only. Tyvärr är skyltarna för dyra för att vi ska ta fram egna.