Lägesuppdatering 2015-04-27

Jag vill börja denna min första lägesuppdatering med att tacka Sven-Åke Kristensson för ett gediget arbete. Mycket av avtalet med IP-Only, som nästan är färdigt, kan vi tacka honom för, även om vi i styrelsen följt arbetet och gett synpunkter undertiden. Jag är mycket glad att även i fortsättningen få ha Sven-Åke i ”båten” även om jag vet att hans tid kommer att vara begränsad. Dock kommer han att jobba med att få sammarbetsavtalet klart. Jag kommer till att börja med jobba med markavtalet, som behövs där det ska grävas. Vi har fått ett första utkast från IP-Only, men där är en del som behöver kompletteras, enligt min uppfattning.

Just nu väntar vi på att få en uppdaterad projektering från Gustav på ByNet, som numera ägs av IP-Only. 1 april fick han en uppdaterad lista på våra medlemmar, just nu håller han på med att se över sträckningen. När vi får tillbaka hans förslag ber vi våra områdesansvariga se över sina områden och ge synpunkter, så vi senare kan gräva på lämpliga ställen. När markavtalet är klart kommer områdesansvariga att se till att dessa blir undertecknade. Hoppas ni alla vill hjälpa oss med detta.

Vi har även ett uppdrag att vara IP-Only behjälpliga med att hitta någon lokal projektledare/assistent. Ännu väntar vi på att få en arbetsbeskrivning av IP-Only, men har ni något förslag tar vi i styrelsen gärna mot det redan nu.

Vänligen
Mats Larsson