Lägesuppdatering 2015-06-14

Nu är vi i slutskedet av våra sammarbets- och markupplåtelseavtal med IP-Only. Vid förra mötet med deras representant, var det bara någon formulering vi diskuterade. Nu väntar vi på slutversioner när IP-Onlys jurist kollat avtalen.

Nästa steg blir sedan att sammankalla våra områdesansvariga, som ska gå ut till de av er medlemmar som berörs, för att få markavtalen påskrivna.
Detta gäller tillstånd att gräva ner kanalisation med nödvändig utrustning för ett fungerande fibernät. Vi i föreningen kommer att behålla dessa avtal tills allt är klart med bidrag från Länsstyrelsen.

Användaravtalet kommer ni att skriva med IP-Only, men det blir inte aktuellt förrän bidrag beviljats.

När det gäller bidrag från Länsstyrelsen, har EU godkänt regelverket. Jordbruksverket håller på med att skriva det svenska avtalet, som sedan ska ut på remiss. Man har bedömt att det ska vara klart i mitten av oktober. Innan dess kan inte några beslut fattas. Länsstyrelsen har för avsikt att börja gå igenom inkomna ansökningar i september.

Som ni nog förstår kommer vi inte att få något beslut förrän mot slutet av året. Sedan ska det skrivas era användaravtal, göras upphandlingar, tidsplaner, mm.

Jag vet att det är lång tid från det vi började med projektet, men myndigheter verkar det inte gå att påskynda. Förhoppningsvis ska det bli fart sedan, IP-Only kommer att sätta full fart när det äntligen blir klart från Länsstyrelsen. Under tiden följ oss på vår facebook sida och här.

Vänligen
Mats Larsson