Lägesuppdatering 2015-07-17

Sommaren står inför dörren, så även semestern.

Det som hänt sedan min förra lägesuppdatering är att vi i styrelsen godkänt avtalen med IP-Only.

Markupplåtelseavtalet är egentligen deras, men då det finns som bilaga i vårt sammarbetsavtal har vi haft en hel del synpunkter på dess innehåll. Detta avtal är även godkänt av IP-Onlys jurist.

Vi väntar på övriga bilagor för att kunna underteckna samarbetesavtalet.

Klart är att ByNet kommer att hålla i byggnaden av fibernätet, de har utsett en projektledare, men inte gett oss något namn ännu. Vi ska hjälpa till att ta fram namn på en lokal projektkoordinator som ska vara till hjälp och som avlönas av IP-Only.

Närmast väntar vi på att Jordbruksverket ska bli klara och Länsstyrelsen kan börja granska ansökningar.

Önskar er alla en skön sommar.

Mats Larsson
Ordf.