Lägesuppdatering 2015-03-12

Fibervänner!

Semestrar har inneburit att det har inte hänt så mycket sen sist i vår samverkan med IP-Only. Vi har fortsatt fokuserat på att få fram vilka som är med på ”fibertåget” så att vi kan göra en uppdatering av den prospektering som ligger till grund för vår ansökan.

Nu är vi nästan i mål och genomför uppdateringen om någon vecka. Det innebär att ni som ännu inte har bestämt er måste se till att ni anmäler er omgående. En senare anmälan kommer att kosta er mer. För mig är det ingen tvekan, ska vi ha en levande landsbygd måste vi ha den service och trygghet som fibern med dess tjänster kan erbjuda. Vi har inte sett alla möjligheter än, tänk på elen, vem vill sitta i ett hus utan el idag.

Sen är det dags att hålla årsmöte. Det kommer att hållas den 21 april kl 19 på Hembygdsgården i Visseltofta. Formell utlysning av mötet kommer inom kort. Ni som är intresserade av styrelsearbete i föreningen, hör av er till någon i styrelsen. Vi har några avgångar som måste fyllas.

Ha en trevlig helg!

Hälsar
Sven-åke
Ordf

Lägesuppdatering 2015-02-20

Fibervänner!

Tidigare i veckan hade vi ett styrelsemöte där vi gick igenom läget.

Beträffande områdesansvariga har vi fått nya kandidater för Visseltofta med omnejd, men tyvärr återstår fortfarande en områdesansvarig från Holmö. Ni vill väl ändå vara med?

Jag hoppas att alla som vill vara med på "fibertåget" har haft kontakt med er områdesansvarig. Om inte gör det direkt till vederbörande eller till styrelsen för om någon vecka kommer vi att göra en uppdatering av fiberdragningen i området. Tänk också på att inte vara taktisk med vänta tills när grävmaskinen passerar, eftersom det kommer att kosta några tusenlappar extra.

På mötet diskuterade vi också kandidater till lokal projektledare. Har ni förslag på någon så hör gärna av er till styrelsen. Projektledaren samordnar grävningarna och blir avlönad.

Med dessa ord önskar jag er alla en trevlig helg!

Hälsar
Sven-åke K
Ordf

Det finns inga dummar frågor, men...

Vi som sitter i styrelsen gör detta helt ideellt och vi får lägga mycket tid på att svara på frågor. Vi förstår att alla medlemmar har många frågor och funderingar och vi svarar gärna på era frågor i mån av tid. Dock önskar vi gärna att ni läser vår sida "Vanliga frågor" eller kontaktar din områdesansvarig först innan ni mejlar oss.

Tack på förhand! ♥

Extra årsmötet på Borgen

Borgen

I tisdags genomförde vi det extra årsmötet på Borgen i Osby. Det blev ett bra möte där beslutet blev enligt styrelsens förslag att låta IP-Only bygga ut vårt nät och sen ta över. Dessutom uppdaterades stadgarna så att vi kan kvarstå som en ideell förening.

På mötet presenterade jag kort varför vi ska låta IP-Only bygga ut nätet och vad som händer framåt. Min presentation finns att ladda ner här. IP-Onlys representant Ola Barthel presenterade IP-Only och hur företaget jobbar.

Efter presentationerna hade vi en frågestund där alla fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen, IP-Only och Osby Kommuns bredbandssamordnare Mats Havskogen. Dessa frågor kommer att läggas upp på FAQ.

Närmast kommer vi att förhandla med IP-Only om ett avtal som reglerar vår samverkan under uppbyggnaden av nätet. Detta inkluderar även hur eventuell förändring i kostnadsbilden ska hanteras.

Vi har tillsammans med områdesansvariga hållit på att uppdatera vårt register över vilka som är med i vår fiberuppbyggnad. Jag uppmanade dem att senast den 15 februari göra ett extra varv så att vi får en så bra uppdaterad lista som möjligt. Därefter uppdaterar vi vår prospektering. Har ni inte hört något från er områdesansvarig så ta direkt kontakt med områdesansvarig eller styrelsen.

Vill ni hjälpa till så hör av er. All hjälp vi kan få från våra medlemmar håller anslutningskostnaden nere.

Ha en trevlig helg!

Hälsar Sven-åke Ordf.

Påminnelse: extra årsmöte 27/1

Med anledning av att beslut ska tas om fiberutbyggnad för landsbygden i Osby-Visseltofta församling kallar styrelsen i VOFiber till extra årsmöte.

Tisdag 27 januari klockan 19:00 på Bio Borgen.

pdfLadda ner dagordning »
(uppdaterad 2015-01-20)

Om det visar sig att det krävs rösträkning när beslut ska tas, måste vi veta vilka fastigheter som är närvarande (EN röst per fastighet). Därför kommer vi att bocka av er fastighet innan ni går in i biosalongen samt dela ut röstlappar. Det är alltså mycket viktigt att ni anmäler er så att er röst räknas.

För att vi ska veta var alla områdesansvariga finns i salongen önskar vi att ni sätter er längst fram.

Kallelse till extra årsmöte 2015

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till extra årsmöte med anledning av beslut om fiberutbyggnad inom VOFibers område.

Tisdag 27 januari klockan 19:00 på Borgen.

pdfLadda ner dagordning »

Senast 14 dagar före årsmötet kommer vi publicera stadgeändringen.

Håll fortsatt ögonen öppna här på hemsidan och Facebooksida!

Lägesuppdatering 20141209

Fibervänner!

I går kväll hade vi en information till era områdesansvariga. Det blev ett bra möte där jag informerade att styrelsen enhälligt har beslutat att föreslå ett extra årsmöte att anta IP-Onlys erbjudande om att bygga upp vårt nät på landsbygden till en anslutningskostnad på ca. 18100:- per fastighet. Kostnaden bygger på den nätprospektering som gjordes för ett år sen och baseras på 546 fastigheter. Nätet blir öppet och utbudet av tjänster blir detsamma som för Osby stadsnät.

Vi kallar till ett extra årsmöte för beslut i föreningen, eftersom avtalet med IP-Only också kräver en stadgeändring. Era områdesansvariga har fått detaljerad information och kommer att kontakta alla för att informera och svara på frågor. Ni kommer också att få frågan om ni vill fortsatt vara med och ansluta er. Dessutom kommer de som ännu inte anmält sig att tillfrågas. Det finns fortfarande en möjlighet att anmäla sig.

När vi fått in era svar uppdateras prospekteringsunderlaget och förhoppningsvis kan vi ge en ännu säkrare siffra för anslutningskostnaden inför det extra årsmötet.

Det extra årsmötet kommer att hållas i slutet av januari 2015, exakt dag och tid meddelas när vi fått klart med lokal.

Håll ögonen öppna och ni glömmer väl inte vår hemsida och Facebooksida!

Ha det bra!
Hälsar Sven-åke K

Lägesuppdatering 20141127

Fibervänner

Det har varit en intensiv veckan, men nu är vi på upploppet. I måndags tog Kommunfullmäktige beslut om ett samarbetsavtal med IP-Only beträffande fiberutbyggnad i tätorten och för kommunfunktionerna. I går kväll hade vi tillsammans med Hököns fiberförening en grundlig genomgång med IP-Only och ByNet beträffande deras alternativa förslag till fiberutbyggnad på landsbygden. Nästa vecka kommer vi att träffas i styrelsen för att ta definitivt beslut om vilket alternativ vi ska gå vidare med, samt ta fram informationsmaterial till mötet med områdesansvariga den 8 december.

Fortfarande gäller att vi ska gå in med en ansökan senast 31 december. Den kommer att baseras på det prospekteringsmaterial som togs fram för ett år sen. Efter årsskiftet gör vi kompletteringar då vi har hunnit prata med er alla.

Ni glömmer väl inte vår hemsida och Facebooksida!

Trevlig Helg

Hälsar
Sven-åke K

Lägesuppdatering 20141107

Fibervänner

Jag nämnde i förra lägesredovisningen att kommunen ska teckna ett samarbetsavtal med en extern fibernätsleverantör. Kommunstyrelsen har nu tagit ett principbeslut om att teckna ett avtal med IP-Only. Definitivt beslut tas i kommunfullmäktige den 24 november. Vi har inte varit med i denna avtalsprocess utan de enda vi kunnat göra har varit att uppvakta politiker och tjänstemän om möjliga konsekvenser för en fiberförening vid tecknande av avtal med en extern samarbetspartner. Utöver detta så har vi fått veta att IP-Only har köpt upp byNet, som gjorde prospekteringen av vårt nät för ett år sen.

I måndags träffade vi kommunen, IP-Only och byNet för att få information om innebörden av samarbetsavtalet. Resultatet av den efterföljande diskussionen blev att IP-Only och byNet fick två veckor på sig att föreslå ett par alternativ för hur vår fiberuppbyggnad inkl kostnader skulle kunna se ut. Då vet vi mer konkret om möjligheterna och även vad som ingår i tätorten och vad som tillhör landsbygden.

När vi har analyserat alternativen kommer vi att snarast kalla områdesansvariga till information och ge dem i uppgift att informera vidare, samt att vid behov uppdatera fiberkartan. Konsekvensen av de ändrade förutsättningarna för vår ansökan har inneburit en försening. Efter samtal med länsstyrelsen visade det sig att sista dag, den 31 december, för ansökan i den första projektstödsomgången, snarare är ett måldatum, som kan ändras, än ett definitivt datum. Det beror på att fortfarande finns ett antal frågetecken kring regelverket. En senareläggning skulle vara bra, men vi tänker hålla ett högt tempo, tiden flyger och plötsligt måste underlagen vara inne. Jag har också förstått att det krävs kvalité i underlagen.

Påminner om vår Facebook-grupp där ni kan kommentera och få information direkt när den kommer in.

Ha en trevlig helg
Sven-åke K
Ordf VO Fiber

Utskick via e-post

Igår gjorde vi ett mejlutskick till de ca 400 e-postadresser vi har i vårt register. Har du inte fått något meddelande hör av dig till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så lägger vi till din e-postadress (ange även fastighetsbeteckning). Vi saknar alltså ett hundratal adresser och korrespondensen med er medlemmar underlättar ju mycket om styrelsen/områdesansvariga kan nå er via e-post. Tack på förhand!

Områden

Området

I tisdags träffades några från styrelsen för att gå igenom alla områden. Vi har områdesansvariga för i stort sett alla områden. Vi saknar en kontaktperson för Ebbarp. Bor du i Ebbarp om kan tänka dig ställa upp mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. snarast.

Vi kommer att plocka fram underlag för alla områdesansvariga och bjuda in till ett nytt möte i höst. Gå gärna in på hemsidan regelbundet för att hålla er uppdaterade.

En liten lägesuppdatering

Det har nu gått drygt 2 veckor sedan jag tillträdde som ordförande. Jag tycker vi har fått en flygande start med en entusiastisk styrelse. Vi har haft ett första sammanträde där ett antal uppgifter har delats ut. Jag har redan träffat kommunalråden och ett antal av dom politiska företrädarna i Osby kommun. Så här långt är man mycket villig att ställa upp och ge oss stöd bara vi preciserar oss. Det är detta vi håller på med nu.

Tidigare i veckan öppnades systemet för ansökan igen och vi fick mer info om reglerna för ansökan och hur mycket stöd vi kan få. Du hittar reglerna på jordbruksverkets hemsida. Tyvärr blev den första genomläsningen inte speciellt uppmuntrande och vi jobbar nu intensivt med att få fram mer detaljer och vilka möjligheter vi har för att kunna få maximalt stöd. Det är här kommunen måste upp "på banan" för vi behöver inte bara stöd i projekteringen utan även mot länsstyrelsen mm. Jag hoppas att vi snarast får igång detta.

Min ambition är att med jämna mellanrum ge information om läget i vårt arbete. När vi har tillräckligt med info så kallar vi till nytt möte. Dessförinnan måste vi få våra områdesansvariga "på banan". Hela den tänkta kabeldragningen måste uppdateras och vi jobbar nu med att få fram detaljerade instruktioner till områdesansvariga. Jag hoppas att alla stöttar våra områdesansvariga i sitt arbete så att vi snabbt kommer i mål, för tiden är knapp.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Kallelse till årsmöte 2014

Medlemmarna i Visseltofta Osby fiberförening kallas till årsmöte tisdagen den 26 augusti kl. 19.00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Vi kommer att bjuda på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredag 22 augusti.

Anteckningar från möte med områdesansvariga 2014-06-17

Kallade till mötet gjorde Joakim Jacobsson, Mikael Pettersson & Marie Persson från styrelsen.

1. Lägesrapport
Vi började med att berätta att vi i dagsläget är ca 560 medlemmar och dessvärre står utan ordförande då Mårten Bragée avsagt sitt uppdrag pga. sjukdom.

2. Fibermöte med Osby kommun 6/5
Joakim berättade om mötet hos kommunen som han och Marie varit på i Mårtens ställe. Karin Sigvardsson som kallade till mötet hade inte så mycket nytt att berätta. Regelverket för ansökan kommer ej vara klart innan 1 september 2014 och det finns inga pengar att få förrän 2015. Länsstyrelsen, PTS och Jordbruksverket håller på att förhandla just nu om hur bidragsdelen ska se ut. Nytt kommer vara att det blir samma stödformer i hela landet och alla länsstyrelser. Detta är troligtvis negativt för oss skåningar då vi tidigare haft det mer förmånligt än andra län. Osby kommun har fortfarande som avsikt att medfinansiera varje fastighet och detta prisas av Länsstyrelsen.
Vi fick även info att en ideell förening kan ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket: http://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae12c75/1401265954335/8400_06.pdf
Närvarande på mötet var representanter från fyra andra föreningar och alla delade med sig av vad de gjort hittills. De fiberföreningarna i kommunen som kommit längst och börjat gräva var inte med på mötet.

3. Ekonomin
Mikael lämnade ekonomisk rapport. Vi har ca 56 000:- i kassan. Vi har alltså ännu inte behövt använda något av medlemsavgifterna utan "leaderpengar" har täckt projektering byNet, hemsida, foldrar och porton etc.

4. Ny tätortsgräns
Joakim meddelade att vi fått en ny karta av kommunen vad gäller tätortsgräns. För ett år sedan kunde de dessvärre inte svara på var gränsen mellan tätort och landsbygd gick och vi i styrelsen fick tillgång till fastighetsägareregister över bl.a. annat Marklunda och Gamleby. På den nya kartan tillhör dessa områden tätort och vi kommer således inte få bidrag från Länsstyrelsen för dessa områden.

5. Årsmöte
Både pga. Mårtens sjukdom och stillastående hos Länsstyrelsen höll vi inte något årsmöte i april som vi skrivit i stadgarna. 26 augusti satte vi istället som preliminärt datum. Stora frågor som kvarstår är om föreningen kommer att finnas kvar eftersom inte så många är beredda att engagera sig och vi står utan ordförande. Sittande styrelse kommer sitta i valberedningen inför kommande styrelse i den ekonomiska föreningen.

6. Områdesansvariga
Frågan ställdes om alla områdesansvariga kan tänka sig att vara med i arbetsgrupper under styrelsen. Tanken är då att dela upp arbetet så varje grupp har hand om sitt geografiska område när det gäller t.ex. säkerställa grävning, kontakta markägare, staka fram vägen som ska grävas m.m.

7. Hjälp från kommunen
Mötet avslutades med diskussion huruvida kommunen skulle vara intresserade att driva projektet. Borde ligga i deras intresse att få Skånes största fibernät i hamn. Ingvar Carlberg tillsammans med representant från styrelsen ska uppvakta kommunen, ev tillsammans med pressen.

 

Lägesuppdatering 20150207

Fibervänner!

I veckan har vi haft styrelsemöte och möte med IP-Only, där vi har diskuterat avtalet som ska reglera våra mellanhavanden under uppbyggandet av fibernätet.

På styrelsemötet kunde vi konstatera att fortfarande har vi inte någon områdesansvarig för områdena Holmö, Bodarp, Hesslycke, Hästberga, Möllegården, Ravnarp och Visseltofta. Snälla ställ upp och hjälp till! IP-Only är mycket noga med att påtala för oss i våra avtalsdiskussioner att en förutsättning för att vi ska kunna ansluta oss för 18100:- per fastighet är att föreningen ställer upp med att få fram anslutningsavtal, markavtal och hjälp med var vi ska gräva. Kan vi inte fixa detta tvingas IP-Only antingen låta bli att gräva eller anställa och då kommer anslutningspriset att höjas pga. ökad administration, eftersom detta inte är bidragsberättigat.

Fiber är en förutsättning för oss på landsbygden. Jämför fiber med elströmmen för snart 100 år sen. Det är ingen som vill sitta under en fotagenlampa idag, även om det kanske kan vara mysigt ibland. Och mobilnätet kommer bara att vara ett komplement, aldrig ersätta fibern. Men för att komma dit till ett rimligt pris måste alla hjälpa till. Det finns inget skäl till nej, så betungande är det inte.

Ni som är intresserade och inte haft kontakt med någon, meddela er områdesansvarig eller styrelsen.

Med hopp om ett jättestarkt gensvar önskar jag er alla en trevlig helg.
Hälsar Sven-åke K

Lägesuppdatering 20150123

Fibervänner!

God fortsättning på det nya året.

Vi har tillsammans med områdesansvariga jobbat intensivt med att få fram en uppdaterad lista på hur många som är fortsatt med i vår fiberuppbyggnad. Syftet är att få en mer definitiv bild på vad anslutningskostnaden blir. Så här långt ligger vi på ungefär samma antal som fanns vid prospekteringstillfället hösten 2013 och som erbjudandet från IP-Only baseras på. Många fastigheter har nu hamnat inom Osby stadsnäts gränser (tex delar av Marklunda & Hasslaröd) och har av den anledning försvunnit från oss, men även många nya har tillkommit. Sedan vi hade vårt möte med områdesansvariga i december har över 50 nya medlemmar kommit till!

Vårt problem är dock att få kontakt med alla och få områdesansvariga till alla områden. Har ni inte fått kontakt så hör av er direkt till oss eller till er områdesansvarig som ni finner längre ner på hemsidan. Tyvärr har vi ingen områdesansvarig för bland annat Holmö. Hjälp oss med att ställa upp som områdesansvarig!

Utöver detta jobbar vi också med att få till stånd en slutlig överenskommelse med IP-Only.

Ha en trevlig helg och så ses vi på tisdag!

Hälsar
Sven-åke
Ordf

Uppdatering av fiberföreningens stadgar

Nedan finner ni förslaget till uppdatering (version 2) av fiberföreningens stadgar. Skälet till detta är att i paragraf 2 står det att föreningen ska ombildas till en ekonomisk förening när fibernätverket byggs ut. Detta behöver vi inte göra med styrelsens förslag att låta IP-Only bygga upp fibernätverket och sen ta över. Vi kvarstår som en intresseförening till dess att nätet är utbyggt.

Vv läs igenom förslaget till ändringar i stadgarna, markerat med grönt. Synpunkter ska vara oss till handa senast den 20 januari. Därefter uppdaterar vi agendan med ändringsförslaget och inkomna synpunkter.

pdfStadgar VOFiber ver2.pdf

Osby stadsnät

Osby stadsnät

De senaste veckorna har det stått om Osby stadsnät i Norra Skåne, bland annat om hur många som har skrivit avtal och om grävkostnader. Värt att notera är att det som står gäller just bara stadsnätet inne i tätorten. Inte oss på landsbygden.

Lägesuppdatering 20141218

Fibervänner!

En sista uppdatering innan vi tar en välbehövlig vila. 

Era områdesansvariga håller nu på med att söka upp alla för att informera och få bekräftat om fortsatt intresse samt kolla om det finns fler som vill ansluta sig. Nya medlemmar inom vårt område anmäler sig på vår hemsida, www.vofiber.se  OBS! ni ska inte anmäla er på Osby stadsnäts hemsida, den är endast till för de som bor i tätorten.

I veckan tog styrelsen beslut att kalla er till ett extra årsmöte den 27 januari kl 19.00 på Borgen i Osby, där tar vi formellt beslut om styrelsens förslag på fiberuppbyggnaden. Vi kommer också att bjuda in IP-Only, som får presentera sig och svara på frågor. pdfLadda ner dagordning »

Vi har också påbörjat avtalsdiskussionerna med IP-Only.

Fiberjul

Håll fortsatt ögonen öppna på vår hemsida och Facebooksida!

Hälsar
Sven-åke K
Ordf.

Hoppas alla områdesansvariga nåtts av kallelsen till morgondagens möte

Det är viktigt att du har möjlighet att komma då vi förväntar oss att du informerar vidare ut till medlemmarna i ditt område efter detta möte.

Tid: Måndagen den 8 december kl 19.00
Plats: Visseltofta Hembygdsgård

Hör gärna av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du inte kan närvara.

Lägesuppdatering 20141123

Fibervänner, vi har fått två förslag på hur fiberdragning och anslutning skulle kunna se ut. Det ser så intressant ut att vi vill gå vidare och ha ett möte med byNet och IP-Only på onsdag för att räta ut ett antal frågetecken. Till dess har vi också fått veta om kommunfullmäktige säger definitivt ok till samarbetsavtalet imorgon måndag 24 november. Om allting går i lås kommer vi att kalla områdesansvariga onsdag den 3:e december till ett informationsmöte om detaljerna i förslagen och vilket förslag styrelsen rekommenderar.

Sen kommer vi till en beslutsomgång, där vi anser att alla ska ha chansen att vara med. Informationen om styrelsens förslag måste snabbt ut. Det finns två vägar. Hålla stormöte och då måste vi göra det på Borgen i Osby, då det förutsätter att en majoritet kommer. Det andra förslaget är att områdesansvariga informerar var och en om alternativen och styrelsens förslag. Får vi en majoritet på det förslag som styrelsen rekommenderar går vi in med en ansökan senast 31 december, annars får vi diskutera mer och gå med i andra ansökningsomgången. Ni får gärna kommentera på Facebook. Efter samråd med områdesansvariga och era kommentarer tar vi beslut om vilken väg vi ska gå.

Håll ögonen öppna på vad som händer.

Ha det bra!

Sven-åke K
Ordf VO Fiber

Lägesuppdatering 20141017

Fibervänner!

Sen förra uppdateringen har vi haft en intensiv period med två styrelsemöten, möten med ByNet och representanter från andra fiberföreningar. Syftet har varit att få in information som är viktigt för hela fiberhanteringen framåt och, med de nya reglerna, få fram på vilken nivå anslutningskostnaden kommer att landa. Vi samlar fortfarande information speciellt konsekvenserna av det samarbetsavtal, som kommunen kommer att besluta om i slutet av månaden, med en extern nätverkspartner för utbyggnad av fiber i tätorten.

Vi har till områdesansvariga färdigt med listor på de som har anmält intresse och håller på att få fram en enklare karta än den stora pdf-fil och som visar var fibern kommer att grävas.

Därför kommer vi inte att kunna genomföra ett möte med områdesansvariga andra hälften av oktober utan nu siktar vi på mitten november.

Har ni synpunkter/tips till oss gå då in på hemsidan och maila till någon av oss i styrelsen. Och återigen ett tips är att gå med i vår Facebook-grupp för då får ni information direkt när den kommer in.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Diskussionsforum borttaget

Eftersom diskussionsforumet inte användes särskilt flitigt bland er medlemmar, utan mest blev fyllt med spam-kommentarer har jag tagit bort det igen. Är du intresserad av att föra en debatt med andra i föreningen tipsar jag dig om vår facebook-grupp istället. Har du inget facebook-konto kan du skaffa det här.

Lägesuppdatering 20140926

Som utlovat kommer jag tillbaka med en ny lägesuppdatering. Vi hade tidigare i veckan ett andra styrelsemöte. Det blev ett mycket bra om än långt möte, och det känns som att vi riktigt håller på att få upp farten i vårt arbete. Jag lovar att vi har många utmaningar att ta hand om innan vi är mogna att lämna in en ansökan.

Beträffande de nya reglerna söker vi kontakt på olika håll för att mer förstå hur de ska tolkas för att veta vad får/kan vi göra och inte göra. Vi tittar också på hur andra föreningar har löst sitt upplägg. Naturligtvis har vi kontinuerlig kontakt med kommunen och länsstyrelsen. Allt detta har betydelse i slutändan för hur mycket det kommer att kosta för den enskilde i anslutningsavgift. Vi kommer att i närtid träffa några olika personer som vi tror kan tillföra vårt arbete framåt. Just nu är det svårt att vara mer konkret, men jag lovar att bli det när vi vet.

Vi håller också på att göra i ordning underlag så att vi kan gå ut till alla områdesansvariga för en uppdatering av fiberdragning och vilka som ”är med”. Målet är att träffa områdesansvariga den andra hälften av oktober. Därefter hoppas jag på en snabb hjälp med uppdateringen för att vi sen ska göra en ny kostnadsuppdatering.

Det är viktigt att alla i föreningen är uppdaterade om vad som händer nu framåt. Därför kommer jag att med risk för upprepning skicka ut ett mail till alla som har skrivit in sina mail-adresser vid intresseanmälan för att säkerställa att så många som möjligt är med ”på tåget”. Budskapet är om ni vill vara uppdaterade, gå då in på vår fina hemsida och läs vad som står där, inklusive mina regelbundna lägesuppdateringar. Sprid gärna denna information. Har ni synpunkter/tips till oss så använd kontaktsidan. Ett tips är att gå med i vår Facebook-grupp för då får ni info direkt när den kommer in.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Ändring i Skånes projektstöd

När Jordbruksverket presenterade de nya projektstöden förra veckan stod det att Skåne skulle få stöd för 50% av utgifterna. Nu har de ändrat till 60%!

skane60